Algemene Voorwaarden:

DEFINITIES:

 • Organisator: Fotografie-reizen.nl verzorgt fotoreizen en weekends. In sommige gevallen wordt dit samen met een andere touroperator/reisorganisatie georganiseerd. In geval van een samenwerking staat dit op de website vermeld. In dat geval gelden de garantievoorwaarden en reisvoorwaarden van de andere partij.
 • Deelnemer: De wederpartij van Fotografie-reizen.nl. Degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding aanvaard heeft.

BETALINGEN:

 • Een aanbetaling dient binnen twee weken na boeking te worden voldaan. Er dient minimaal 25 procent van de reissom aanbetaald te worden met voor de Fotoreizen een minimum van 500 euro (IJsland) of 1000 euro (Kenia en Tanzania) per persoon en voor de Fotoweekenden een minimum van 100 euro per persoon. Zodra de aanbetaling is voldaan, is de boeking definitief.
 • Het restantbedrag van de reissom moet uiterlijk acht weken voor vertrek betaald zijn. Boekt de deelnemer een reis binnen 8 weken voor vertrek, dan is de hele reissom in één keer verschuldigd. Bij niet tijdige betaling wordt de deelnemer per email op de hoogte gebracht en krijgt hij nog 5 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Blijft de deelnemer in gebreke, dan wordt de overeenkomst ontbonden op de dag van verzuim. De verschuldigde annuleringskosten worden alsnog in rekening gebracht (zie annuleren).
 • Bij wijzigingen in het programma door onvoorziene omstandigheden zijn de eventuele meerkosten voor rekening van de deelnemer.
 • Tussentijdse onvoorziene wijzigingen, zoals bijvoorbeeld luchthavenbelasting, brandstoftoeslag, kosten bagage, btw-wijzigingen en andere niet voorziene prijsverhogingen bij derden, zijn wij genoodzaakt door te berekenen aan de deelnemer.
 • Eventuele visa en vaccinaties moeten door de deelnemer zelf geregeld worden.
 • Indien aan een wijziging in de ticketnaam kosten zijn verbonden, worden deze kosten aan u doorberekend.

REISSOM:

 • De gepubliceerde reissom geldt per persoon op basis van een meerpersoonskamer. Boekt u alleen, dan wordt u ingedeeld op een kamer met een persoon van dezelfde sekse.
 • Voor een 1-persoonskamer geldt een toeslag.
 • Mocht een 1-persoonskamer niet beschikbaar zijn, dan houdt Fotografie-reizen.nl zich het recht voor om een deelnemer bij een andere deelnemer van gelijke sekse in te delen. In dit geval vervalt de 1-persoons toeslag.

AANSPRAKELIJKHEID:

 • Fotografie-reizen.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal, ongeval of letsel op welke manier dan ook ontstaan tijdens de reis. Deelname geschiedt volledig op eigen risico.
 • Fotografie-reizen.nl is niet aansprakelijk voor het niet op tijd verschijnen van de deelnemer op de aangegeven plaats.
 • Fotografie-reizen.nl is niet aansprakelijk voor het door de deelnemer in het bezit hebben van stoffen of zaken die in strijd zijn met de wetten van het land. De bezitter kan van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Fotografie-reizen.nl is niet aansprakelijk voor wijzigingen in de reis (verlenging of verkorting) als gevolg van de politieke situatie in een land, technische mankementen, ziekte en natuurrampen. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de deelnemer.

ANNULEREN REIS OF WEEKEND:

 • Fotografie-reizen.nl behoudt zich het recht voor om bij te weinig deelname, een negatief reisadvies of een andere dringende reden een reis te annuleren. Fotografie-reizen.nl gaat in dat geval in overleg met de deelnemer(s) of zij voor een andere reis van Fotografie-reizen.nl kiezen of het reeds betaalde deel van de reissom terug gestort willen hebben. Eventuele door de deelnemer opgelopen schade en/of extra kosten worden niet vergoed.
 • Indien de deelnemer de reis annuleert, zijn de volgende annuleringskosten aan Fotografie-reizen.nl verschuldigd:

– Bij annulering tot de 56e dag voor vertrek: de aanbetaling.

– Bij annulering vanaf de 56e dag  (incl.) tot de 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom.

– Bij annulering vanaf de 28e dag (incl.) tot de 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom.

– Bij annulering vanaf de 14e dag (incl.) tot de dag van vertrek of gedurende de reis: 100% van de reissom.

 • Wordt de reis voor meerdere deelnemers geannuleerd dan zijn de deelnemers die annuleren annuleringskosten verschuldigd.
 • Als door deze annulering extra kosten ontstaan, bijvoorbeeld door het alsnog moeten doorberekenen van een éénpersoonstoeslag of andere kosten, dan worden deze kosten met de deelnemer verrekend. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke deelnemer(s) niet te boven gaan.

REISDOCUMENTEN:

 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste, geldige reisdocumenten. Fotografie-reizen.nl wijst alle aansprakelijkheid af, mocht een deelnemer op een luchthaven geweigerd worden.
 • Buitenlandse deelnemers aan onze reizen hebben soms een visum nodig, waar deelnemers met een Nederlandse nationaliteit deze niet nodig hebben. Stelt u zich van tevoren goed op de hoogte.

REISDUUR:

 • De duur van de reis of het weekend wordt in hele dagen vermeld, waarbij de aankomst- en vertrekdag ook meetellen. Dit ongeacht de aankomst- of vertrektijden. Het feitelijk aantal dagen op de bestemming kan daardoor minder zijn dan het totaal aantal dagen van de reis. Er wordt geen restitutie gegeven als de reis laat vertrekt of vroeg terugkeert.

PROGRAMMAWIJZIGINGEN:

 • Het kan zijn dat er wijzigingen in het programma plaatsvinden. Dit kan ook eventueel ter plaatse voorkomen, doordat excursies niet door kunnen gaan of bezienswaardigheden niet bezocht kunnen worden. Ook kan in overleg met alle deelnemers ter plekke een verandering in het programma plaatsvinden. Programmawijzigingen kunnen niet leiden tot restitutie van (een deel) van de reissom.

KLACHTEN:

 • Klachten moeten in eerste instantie ter plekke worden ingediend. Wordt een klacht in het land zelf niet naar behoren opgelost, dan kan een klacht tot uiterlijk twee weken na de reis worden ingediend bij Fotografie-reizen.nl.

 

IN AFWIJKING VAN VOORGAANDE GELDEN VOOR FOTOCURSUSSEN EN WORKSHOPS DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

BETALINGEN:

 • Aanbetaling binnen twee weken na boeking: minimaal 50 procent van de cursus/workshopkosten. Zodra de aanbetaling is voldaan, is de boeking definitief.

ANNULEREN:

 • Een deelnemer kan tot 30 dagen voor aanvang van de workshop/cursus deze kosteloos annuleren. Het aanbetaalde bedrag wordt terugbetaald.
 • Een deelnemer heeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag als binnen 30 dagen tot de activiteit door de deelnemer geannuleerd wordt. Eventuele openstaande bedragen dienen te allen tijde te worden voldaan.

Ga terug naar de homepage.

%d bloggers liken dit: